Zájmové útvary

 Vše o vratkách za neodučené hodiny

Zájmové útvary pro  šk. rok 2020-20201

Přihlašování do kroužků na nový školní rok bude umožněno od 21.7. od 9 hodin!!!

Přihlašování na výuku náboženství  bude probíhat přes p. faráře Soukala!

V souvislosti se zavedením GDPR má přihláška 2 strany (doporučujeme tisknou na jeden list z obou stran). Přihláška také již nechodí na Vaši mailovou stránku, ale je nutno si ji stáhnout u jména přihlášeného. Pokud na druhé straně zaškrtnete možnost "NE", nebude Vaše dítě fotografováno ani filmováno. Přihlášku podepsanou z obou stran doručte nejpozději v den zahájení činnosti kroužku na první schůzku

Nově si může klient (rodič či dospělý účastník) sám prodloužit účast v kroužku na druhé pololetí přímo ve svém klientském účtu. Pokud u aktivní přihlášky existuje předpis platby na 1. pololetí, je možné přímo v klientském centru (https://azcentrumhb.iddm.cz/prihlaseni) předpis prodloužit na 2. pololetí. Postup je stejný, jako při přihlašování - tedy zvolit kroužek a poté se u daného účastníka rovnou nabídne tlačítko "prodloužit účast". Následně se jen potvrdí volba předpisu na 2. pololetí. Na mail pak uživatel rovnou dostane pokyny k platbě.

Všechny kroužky začínají v týdnu od 21.9. v uvedený den a hodinu! Na hudební ZÚ dostanete pozvánku!

 

Systém přihlašování pro nové účastníky:

 

1, nejprve je nutné se zaregistrovat na azcentrumhb.iddm.cz  za pomocí  vaší e-mailové adresy (přijde vám na ni potvrzení o registraci přihlašovacích údajů – zvolené heslo je třeba si pamatovat pro další práci). Věnujte, prosím, pozornost hlavně správnému vyplnění telefonních čísel. Ti z vás, kteří se zaregistrovali v minulém školním roce, použijí stávající přihlašovací údaje!

2, přihlášení za pomocí e-mailové adresy a zvoleného hesla

3, po úspěšném přihlášení je třeba vložit nového účastníka (popřípadě postupně i více dětí)

4, v sekci „Kroužky“ si vylistujete buď všechny ZÚ nebo podle odbornosti (např. „Keramika“  - zobrazí pouze keramické zájmové útvary)

5, Po výběru konkrétního ZÚ můžete jedním kliknutím zvoleného účastníka přihlásit. Od tohoto okamžiku bude vaše přihláška čekat na schválení! Po schválení přihlášky je nutné ji stáhnout (ze stejného místa, kde jste se přihlašovali), podepsat a doručit na AZ CENTRUM

Při jakýchkoliv nejasnostech nás neváhejte kontaktovat – kejklicek@azcentrumhb.cz  mobil. 606 645 384, pevná linka 569 42 78 74

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2020-21