AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Zařízení je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Havlíčkův Brod

Trocha vřelosti pro dětské duše

pondělí, 19. září 2022
1247_306477973_806048950525886_4013481500364482522_n.jpg

Závěrečná zpráva Adaptační skupiny pro děti migrující z Ukrajiny před válečným konfliktem

Události, které postihly východní Evropu nelze přehlédnout. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině začaly proudit do všech měst České republiky zástupy migrantů. Převážně ženy a děti, kterým se AZ CENTRUM v Havlíčkově Brodě rozhodlo pomoci. Za velké podpory města Havlíčkův Brod a především Ministerstva školství a tělovýchovy, se v budově bývalé základní školy Rubešova mohla provozovat „Adaptační skupina pro děti migrující z Ukrajiny před válečným konfliktem“.
Hlavním cílem této skupiny bylo pomoci cizincům s orientací v neznámém prostředí. Seznámit se, s pro ně novým jazykem, českými zvyklostmi a dát jim pocit klidu a bezpečí. Jak už z názvu vyplývá, pozornost se věnovala především dětem, a to ve věku od 3 do 15 let. V herně AZ CENTRA s těmi nejmenšími mohly být i jejich mámy. Důvodem byla snaha o snížení stresu z neznámého prostředí, ale i lidí, kterým absolutně nerozuměly.
Výuka Českého jazyka probíhala především formou her a konverzací. Dětem se četly pohádky, poslechly si české ukolébavky k odpolednímu odpočinku. Nesmíme zapomenout na ochotu vedoucích kroužků v AZ CENTRU, díky nimž si děti mohly vyzkoušet práci s hlínou (Keramika), různé techniky kresby, naučit se i zdokonalit se v šachách, zacvičit si v duchu cheerleaders. Výuku jim zpestřovaly hodiny hudební výchovy, kdy se za doprovodu kytary učily české písničky na různá témata. Ke Dni dětí jsme jim připravily soutěže i drobné odměny. Zúčastnili jsme se oslav 130. výročí narození Bohuslava Reynka a vyrazili na zámeček v Petrkově, na divadelní hru na téma „Staré pověsti české“. S dětmi jsme se rozloučili na konci srpna výletem do Zoologické zahrady v Jihlavě.
Závěrem bych chtěla předat poděkování od maminek 68 dětí, kterým jsme se od dubna do srpna mohli věnovat. Toto poděkování patří všem zaměstnancům AZ CENTRA, studentům i učitelům Gymnázia Havlíčkův Brod, kteří pomáhali s výukou, a v průběhu července a srpna nám zapůjčili učebny v budově gymnázia. Dále obří díky patří Nízkoprahovému klubu BAN! a Červenému kříži, kteří taktéž pomáhaly s výukou dětí migrantů.
 
Julija Sabada, vedoucí adaptační skupiny
Foto by Karolína Šimková
MSMT_150_pro_web.jpg