AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Zařízení je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Havlíčkův Brod

Ztráty a nálezy

Věci nalezené v AZ CENTRU budou k vyzvednutí na Ekonomickém úseku v úředních hodinách.

Nevyzvednuté věci budou zlikvidovány.

8.3.2023