AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Zařízení je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Havlíčkův Brod

Ztráty a nálezy

Věci nalezené v AZ CENTRU budou k vyzvednutí na Ekonomickém úseku v úředních hodinách.

Nevyzvednuté věci budou zlikvidovány.

23.5.2024

10.10.2023

12.9.2023

7.9.2023

22.8.2023