AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Zařízení je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Havlíčkův Brod

Dokumenty

Na této stránce budete nacházet důležité dokumenty AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

 

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Vnitřní řád       Organizační řád

 

Upravený návrh rozpočtu na rok 2022  schválený Radou Města ze dne 25.10.2021 č. usn. 584/21

Rozpočtový výhled do r.2024  schválený Radou Města ze dne 25.10.2021 č. usn. 584/21

 

Upravený návrh rozpočtu na rok 2023 schválený radou města dne 24.10.2022, č. usnesení 666/22

Rozpočtový výhled do r.2025 schválený radou města dne 24.10.2022, č. usnesení 666/22

 

Ceník pro školní rok 2022-2023

 

Ochrana oznamovatelů