AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Zařízení je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Havlíčkův Brod

Dokumenty

Na této stránce budete nacházet důležité dokumenty AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

 

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Vnitřní řád       Organizační řád

 

Návrh rozpočtu na rok 2022  schválený Radou města ze dne 25.10.2021 č. usn. 584/21

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024  schválený Radou města ze dne 25.10.2021 č. usn. 584/21

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 schválený Radou města dne 24.10.2022, č. usn. 666/22

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 schválený Radou města dne 24.10.2022, č. usn. 666/22

 

Návrh rozpočtu na rok 2024  schválený Radou města dne 16.10.2023, č. usn. 568/23

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 a 2026 schválený Radou města dne 16.10.2023, č. usn. 568/23

 

Ceník pro školní rok 2022-2023

Ceník pro školní rok 2023-2024

 

Ochrana oznamovatelů